Free songs
Domů / Novinky / Co vše může zahrnovat plán BOZP?
Co vše může zahrnovat plán BOZP?

Co vše může zahrnovat plán BOZP?

Je jedno, jestli pracujete, nebo podnikáte. S oblastí bezpečnosti práce jste se jistě již setkali. Je to hlavně z důvodu, že to vyžadují zákony. Těm jde hlavně o bezpečí zaměstnanců a tak je povinností každého podnikatele mít plán BOZP a podle něho postupovat. Samozřejmě mnohdy záleží na oboru činnosti nebo velikosti firmy. Přesto můžeme říci, že existuje řada společných věcí.

Školení zaměstnanců

Dnes naprostý základ. I když to zaměstnanci berou spíše jako možnost si odpočinout od práce, je to jedna z nejdůležitějších částí plánu, pokud má být zajištěna prevence pracovních úrazů. Školení může mít samozřejmě celou řadu podob. Obvykle je zaměřeno na oblast prevence a na upozornění na to, co vše se může stát. Málokdy si rizika uvědomí sám zaměstnanec. Teprve po proškolení může začít upozorňovat jinak.

Ochranné pomůcky

Ty mohou bezpečnosti na pracovišti výrazně pomoci, jelikož dokážou efektivně snižovat jakákoliv rizika. Lehce souvisí s výše zmíněným školením. To proto, že zde je na zaměstnance apelováno v tom duchu, že je sami nemají podceňovat a mají je nosit. Jak uvádějí lidé z Visap.cz, možných ochranných pomůcek dnes existuje celá řada. Když se podíváme na hlavní oblasti, tak jsou spojeny hlavně s ochrannou:

  • Zraku
  • Sluchu
  • Kůže a končetin

Světelné značení

Jedná se o nejmodernější způsob, jak zamezit pracovním úrazům. Společnost Visap s.r.o. vyvinula projektory, které dokáží na potřebné místo promítat libovolnou grafiku s výstražnými, orientačními, ale i jakýmikoliv dalšími symboly. Světelná signalizace je minimální investicí, která má pro firmy velký přínos nejen z hlediska snížení úrazovosti, ale i snížení nákladů na školení a zvýšení prestiže.

Organizační plány

Jejich cílem je hlavně minimalizovat rizika. Čím je lepší organizace na pracovišti, tím méně problémů se může stát. Příkladem mohou být jasně vymezené trasy, které jsou určené pro pěší a které jsou určené pro jízdu s manipulační technikou. Organizační plány mohou zahrnovat i rozdělení celého provozu do několika segmentů. A to s tím, že v určitých sekcích se mohou pohybovat jenom konkrétní pracovníci. Toto všechno rizika výrazným způsobe snižuje. Samozřejmé je, že organizační plány mohou souviset i s tím, jaké jsou správné a tedy logicky i bezpečné pracovní postupy.

O makawiel@email.cz

Nahoru