Co se letos změnilo v ročním hlášení o produkci odpadů?

Každý produkuje odpad. Je prakticky nemožné fungovat tak, abychom neprodukovali alespoň malé množství odpadu. Produkce odpadu se u jednotlivých podnikatelů a firem velmi liší. Někteří produkují jen malé množství odpadu, u jiných to jsou třeba i stovky tun odpadu. Existuje zákonem daný limit pro odpad. Pokud se tento limit překročí, vzniká povinnost zpracovat roční hlášení za odpady a odeslat ho na ISPOP. Aby toho nebylo málo, v roce 2021 přišel zákon o odpadech 541/2020 Sb., který tuto povinnost změnil.

K jakým změnám došlo?

Jednou ze změn je datum, do kterého je potřeba roční hlášení zpracovat a poslat ho na ISPOP. Doposud jste to museli stihnout do 15.2. Do kdy ovšem zaslat roční hlášení za odpady 2021? Nově je to do 28.2., tedy do konce února. Máte na to tedy skoro o 2 týdny více a to mnohé potěší.

Velmi významnou změnou je změna limitů u odpadu. Do roku 2021 platilo, že musíte roční hlášení za odpady zpracovat, pokud za rok vyprodukujete více než 100 tun běžného nebo 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Od roku 2021 se limit u nebezpečného odpadu zvedl na 600 kilogramů. Limit u běžného odpadu zůstal stejný. Znamená to pro mnoho menších producentů, že mají o starost méně. Neměli by však stále zapomínat na průběžnou evidenci odpadu, jedině díky ní mohou prokázat, že limity nepřekračují.

Ještě děláte roční hlášení sami?

Pokud si děláte roční hlášení sami, zajisté vás to příliš nebaví a mnoho lidí dokonce ani neví, jak na to. Pokud se chcete této povinnosti vyhnout, svěřte ji do rukou specializované společnosti na Rocnihlaseni.cz. Zašlete jí potřebné podklady a zaplatíte poplatek za službu. Specialisté za vás následně roční hlášení zpracují a poté ho zašlou včas na ISPOP. Tato služba je tu pro podnikatele, firmy i obce. Využijte ji také a ušetřete si čas a starosti. Proč dělat vše svépomocí, když jsou tu specialisté, kteří vám rádi podají pomocnou ruku.