Kapslová síť od Googlu

Společnost Google zahájila testování nové a mnohem mocnější A.I. Její jméno je kapslová síť a má představovat naší blízkou budoucnost.

Umělá inteligence se v posledních letech těší obrovskému růstu a to především díky hlubokým neuronovým sítím, které v současné době přinášejí neskutečné výsledky. Mezi ně patří rozpoznávání řeči, obrazu a další klasifikační úlohy, ve kterých dosahují daleko lepších výsledků než dosavadní metody.

Mezi největší ikony A.I. patří momentálně sedmdesátiletý vědec z Googlu jménem Geoffrey Hinton. Ten před pár dny publikoval dvě studie popisující tzv. kapslové sítě. Ty se svou předností vyrovnaly současným nejlepším technikám,  jak software naučit rozeznávat ručně psané číslice, a obstály také v testu rozpoznávání objektů z nejrůznějších úhlů a to dokonce s poloviční chybou oproti konkurenci.

Nejnovější metoda používá malé skupiny neuronů, které se kolektivně nazývají kapslí. Ty jsou poté organizovány do vrstev tak, aby identifikovaly daný objekt ve videu či na obrázcích. Pokud několik kapslí dojde ke stejnému výsledku aktivují kapsli na vyšší úrovní, která jej přezkoumá a takto to jde až do konečného rozhodnutí. Každá kapsle pak může být navržena tak, aby detekovala svůj vlastní objekt a v různých scénářích, jako jsou například úhly.

V současné době se kapslové sítě používají pouze pro identifikaci ručně psaných znaků a pro identifikaci objektů. Zatím není jasné, zda se dají požívat i pro další jiné oblasti, kterých se momentálně používají hloubkové neuronové sítě. Ze studie je taktéž patrné, že nová metoda je oproti ostatním mírně pomalejší.

Je tedy otázkou, zda tento systém nahradí ty současné. Můžeme očekávat, že komunita, která s těmito systémy pracuje, se bude snažit najít pro síť hlubší využití. Zda se jim to však podaří či nikoliv je otázkou. Každopádně je jasné, že strojové učení má před sebou otevřené nové dveře.