Roboti začnou kontrolovat naší koncentraci

Mít lepší koncentraci v práci, ale také na učení, nebo celkově při pohybu venku na ulici? To je sen nejednoho z nás. Ovšem moderní technologie nám na koncentraci spíše ubírají. Podle nového výzkumu by tomu však mohlo být velmi brzy zcela opačně.

Umíte se soustředit?

Vědecké týmy z univerzit ve Francii a Švýcarsku společně pracovali na výzkumu, jaký vliv má fyzický robot na koncentraci člověka, který vyplňuje psychologický test. Během výzkumu se podařilo prokázat, že pozorující robot má měřitelný vliv na výkon člověka.

Již z dřívějších výzkumu je zřejmé, že člověk má pozměněnou hladinu koncentrace v momentě, kdy mu někdo kouká tzv. přes rameno. Ať už jste sledováno šéfem v práci, nebo přišli vaši rodiče na váš zápas, to všechno může koncentraci ovlivnit a to jak pozitivně, tak i negativně.

Co se ale stane, když se pozorující člověk nahradí robotem? Vědci při výzkumu testovali lidské dobrovolníky, kteří vykonávali činnost pod dohledem robota. Vyplňovali psychlogický tzv. Stroopův test, který má velké množství variant a jeho výsledkem je to, jak moc se daný jedinec soustředí. Výsledkem jsou konkrétní počty bodů, které snadno měřitelné a srovnavatelné.

Hodný a zlý robot

Takto testujícím jedincům byl přidělen dětský robot, který nedělal nic jiného, než že jen jen pozoroval. Samotný robot však samozřejmě nic takového neumí, ale odezva od něj přišla až po vykonání prvního testu. Byl naprogramován tak, aby dokázal reagovat na scénáře v konverzacích.

Navíc měl naprogramované dva přístupy. První byl drzý a přísný, zatímco druhý dělal z robotu učiněného dobráka.

Výsledkem testů bylo to, že jedinci, kteří u sebe měli přísného robota, dosahovali mnohem lepších výsledů v testech. U lidí interagujících s hodným robotem naopak docházelo ke ztrátě koncentrace. Prezence přísného robota tak má na výkon člověka mnohem pozitivnější vliv.